Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Svenska som andraspråk

Publicerad: 2022-03-07 09:46

På kursen Svenska som andraspråk får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Två kvinnor sitter vid bord och studerar i klassrum.

Vem kan söka till kursen Svenska som andraspråk?

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska.

Hur är undervisningen på Svenska som andraspråk?

På kursen får du arbeta i en liten grupp; prata, läsa, skriva och diskutera. Du får lära dig mycket om det svenska sam­hället samt arbeta med demokratifrå­gor.

Kursen är på heltid, 30 lektioner i veck­an. Lektionerna handlar om svenska och samhällsorientering, samt även vardagsekonomi, natur- och miljökun­skap, hälsa och fysisk aktivitet.

Vi åker på olika stu­diebesök och vi deltar på temadagar och andra aktiviteter tillsammans med deltagare på andra kurser på skolan.

Antagningsvillkor

Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå.

Studiestödsberättigad: Ja, till 50 % (Grundskolenivå, A1).

Kostnader: Upp till 600 kr/läsår beroende på vilka läroböcker du behöver köpa.

Ansökan

Du kan söka till höstterminen 2023 tills vidare.

Ansökan till vårterminen 2024 öppnar 31 oktober och sista ansökningsdag är 1 december.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Intyg från SFI med nivå

Ansvarig skolledare: Mattias Ekström

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 12

Kurslängd: 1-2 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 23/24

Hösttermin: 16/8-19/12 2023

Vårtermin: 8/1-17/5 2024

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 14 (4 dagar).

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 juni 2023