Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Svenska som andraspråk

Publicerad: 2022-03-07 09:46

På kursen Svenska som andraspråk får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Två kvinnor sitter vid bord och studerar i klassrum.

Vem kan söka till kursen Svenska som andraspråk?

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska.

Hur är undervisningen på Svenska som andraspråk?

På kursen får du arbeta i en liten grupp; prata, läsa, skriva och diskutera. Du får lära dig mycket om det svenska sam­hället samt arbeta med demokratifrå­gor.

Kursen är på heltid, 30 lektioner i veck­an. På lektionerna arbetar vi bland annat med svenska, samhällsorientering, natur- och miljökunskap, vardagskunskap, datorkunskap samt hälsa och friskvård.

Vi åker på olika stu­diebesök och vi deltar på temadagar och andra aktiviteter tillsammans med deltagare på andra kurser på skolan.

Antagningsvillkor

Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå.

Studiestödsberättigad: Ja, till 50 % (Grundskolenivå, A1).

Kostnader: Upp till 600 kr/läsår beroende på vilka läroböcker du behöver köpa.

Ansökan

Ansökan till HT 2024 är öppen tills vidare och antagning sker löpande.

Sista ansökningsdag till VT 2025 är 1 december. Ansökan till VT öppnar 31
oktober 2024.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Intyg från SFI med nivå

Ansvarig skolledare: Mattias Ekström

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 12

Kurslängd: 1-2 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 24/25

Hösttermin: 14/08-17/12 2024

Vårtermin: 08/01-20/05 2025

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 17 (4 dagar).

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023