Region Örebo county Region Örebo county
Search

Tolkning inom psykiatrin

Published: 2023-02-06 20:39

Fellingsbro folkhögskola startar i september 2024 upp ytterligare en omgång av den uppskattade utbildningen som primärt sätter samarbetet mellan en vårdgivare, vårdtagare och tolk i fokus och hur ett samtal/möte kan ske så professionellt och patientsäkert som möjligt. Utbildningsinnehållet har dock beröring med alla sammanhang då den professionelle behöver ha underlag för bedömning av något slag, så som exempelvis inom myndigheter, utbildningar, polis och domstolsväsendet. Utbildningen ges i fysisk form och på svenskt teckenspråk (STS).

Glada personer sitter vid bord i lektionssal. På borden anteckningsmaterial, pennor, kaffemuggar mm.

Vem kan söka till Tolkning inom psykiatrin?

Utbildningen vänder sig till verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar och till döva teckenspråkstolkar med av TÖI eller MYH godkänd tolkutbildning.

Utbildningens mål

  • Att belysa tolkens roll och ansvar primärt inom psykiatrin/vården dels ur ett interaktionistiskt perspektiv, dels ur ett patientsäkert perspektiv
  • Att förmedla grundläggande kunskaper om vanligt förekommande psykiska sjukdomar, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt intellektuell funktionsnedsättning med betoning på det specifika för tolkanvändargruppen
  • Att belysa orsaker till dövhet och konsekvenser av bristande tillgång till språk och kommunikation
  • Att ge en inblick i psykiatrins organisation, inklusive dövpsykiatrin, samt att belysa hörande vårdgivares erfarenhet av att arbeta med tolk (psykiatriker och leg. psykolog)
  • Att ge en inblick i test- och utredningsförfaranden, kriterier för diagnosticering och behandlingsmetoder med betoning på det som kan vara utmanande för teckenspråkstolken
  • Att ha kul, utvecklas och stimuleras i sin tolkroll och i sitt eget ledarskap

Kursinnehåll - Tolkning inom psykiatrin

Utbildningen belyser genomgående tolkens roll och ansvar i sammanhanget sett ur ett interaktionistiskt perspektiv och med patientsäkerhet i fokus. Utbildningen behandlar ett urval av psykiska sjukdomar, störningar och funktionsnedsättningar. Även test- och utredningsförfaranden, diagnosticering och behandlingsformer, samt specifika orsaker till psykisk ohälsa inom tolkanvändargruppen belyses. Avsaknad av hälsa kan vara relaterad till individens inre och yttre förutsättningar, tillgång till språk och kommunikation, ytterligare funktionsvariationer etc.

Utbildningsledare

Lea Strandberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Karin Bäckgren, tolk- och psykologilärare, KBT-terapeut (Steg 1), organisationskonsult

Ansökan 

Senast 9 augusti 2024 per mejl till Karin Bäckgren.

Vid fler anmälningar än platser prioriteras geografisk spridning i första hand.

Egenavgift: 2 350 kr plus moms (inkl. lunch, fm/em fika och visst stencilerat material).

Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Utbildningsansvar: Karin Bäckgren

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro, Klerkgatan 16

Antal platser: 12

Kurslängd: 7 dagar

Kurstid: 18–20 september, 24–25 oktober och 5–6 december 2024

Kontakt

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 4, 2024