Region Örebo county Region Örebo county
Search

Fördjupningskurs i handledning

Published: 2023-02-07 09:36

Hösten 2023 erbjuder Fellingsbro folkhögskola återigen en fördjupningskurs i handledning i samarbete med Sandahl Partner för både skrivtolkar och teckenspråks- och dövblindtolkar med tidigare erfarenhet av handledning. Kursen ger bland annat fördjupade kunskaper och färdigheter i att leda sig själv och andra, om kommunikation, feedback och dimensioner av handledning där det coachande förhållningssättet sätts i fokus i de praktiska övningarna.

Kvinna i mörkt hår i sidbena och glasögon längst fram i klassrum ler och tittar mot kursdeltagare som sitter på stolar bredvid varandra.

Vem kan söka till kursen?

Kursen riktar sig till skrivtolkar, teckenspråks- och dövblindtolkar med tidigare genomgången handledarutbildning och med erfarenhet av handledning.

Vad ingår i fördjupningskursen för handledare?

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar, där det coachande förhållningssättet, kommunikationsstilar, rolltagning samt det inre och yttre ledarskapet sätts i fokus i handledningssammanhanget. Innehållet är kopplat till forskning om handledning.                                                                       

Kursens mål

  • att bli påfylld och stärkt i sin handledarroll
  • att genom teori och praktiska övningar utveckla och fördjupa redan befintliga kunskaper och färdigheter
  • att utveckla det inre personliga ledarskapet för att bättre kunna se sitt arbete utifrån

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolk- och psykologilärare, beteendevetare, organisationskonsult, KBT-terapeut (steg 1) samt teckenspråks- och dövblindtolk

Ansökan

Senast 16 juni 2023 per mejl till Karin Bäckgren. Ange kontaktuppgifter till deltagaren samt fullständig fakturaadress. Vid fler anmälningar än platser prioriteras geografisk spridning i första hand.

Egenavgift: 1100 kr plus moms (inkluderar lunch, fika och visst kopierat material).

Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro. Exakt plats meddelas senare.

Antal platser: 12

Kurslängd: 3 dagar

Kurstid: 30 augusti - 1 september 2023

Kontakt

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 3, 2023