Region Örebo county Region Örebo county
Search

Allmän kurs - svenska som andraspråk

Published: 2023-02-06 14:37

Vill du utvecklas i svenska och samtidigt läsa in grundskolekompetens? Allmän kurs – Svenska som andraspråk, grund riktar sig till dig som saknar komplett grundskoleutbildning. Efter kursen kan du fortsätta studera på gymnasienivå eller inom yrkesvux.

Två kvinnor sitter vid bord i klassrum och gör uppgift med papper och penna.

Vem kan studera på Allmän kurs – SVA grund?

Allmän kurs – Svenska som andraspråk, grund riktar sig till dig som:

  • Har annat modersmål än svenska
  • Klarat SFI D-nivå, eller motsvarande
  • Vill nå grundskolekompetens för att kanske söka studier på gymnasie­nivå

Vad är syftet med Allmän kurs – SVA grund?

Kursen passar dig som vill komma vidare i din språkutveckling och som har som mål att läsa in grundskolebehörighet och förbereda dig inför fortsatta studier på gymnasienivå eller yrkesutbildning. Du studerar 1-2 år beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

Kursinnehåll

Kursen är på grundläggande nivå med möjlighet till behörighet på grundskolenivå. Kursen grundar sig i svenska språket. Du övar på att läsa, skriva, prata och förstå svenska. De ämnen du studerar är svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap och engelska på grundskolenivå. Därutöver ingår ett tillval, motion och hälsa, kulturstunder, studiebesök, temadagar och kulturevenemang.

Antagningsvillkor

Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI D-nivå.

Studiestödsberättigad: Ja, grundskolenivå (A1)

Kostnader: Upp till 600 kr/läsår beroende på vilka läroböcker du behöver köpa.

Ansökan

Sista ansökningsdag till HT 2024 är 1 maj. Ansökan öppnar 15 februari 2024.

Sista ansökningsdag till VT 2025 är 1 december. Ansökan till VT öppnar 31 oktober 2024.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Intyg från SFI med nivå

Ansvarig skolledare: Mattias Ekström

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 12

Kurslängd: 1 läsår. Du kan söka till ett andra läsår.

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 24/25

Hösttermin: 14/08-17/12 2024

Vårtermin: 08/01-20/05 2025

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 17 (4 dagar).

Kontakt

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 7, 2023