Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tolkning inom psykiatrin

Publicerad: 2023-02-06 20:39

Fellingsbro folkhögskola startar i februari 2023 upp ytterligare en omgång av den uppskattade utbildningen som berör området tolkning inom psykiatrin och vården. Utbildningen sätter samarbetet mellan en vårdgivare, vårdtagare och tolk i fokus och hur ett samtal/möte kan ske så professionellt och patientsäkert som möjligt. Utbildningen ges i fysisk form och på svenskt teckenspråk (STS).

Glada personer sitter vid bord i lektionssal. På borden anteckningsmaterial, pennor, kaffemuggar mm.

Vem kan söka till Tolkning inom psykiatrin?

Utbildningen vänder sig till verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar och till döva teckenspråkstolkar med av TÖI eller MYH godkänd tolkutbildning.

Utbildningens mål

  • Att belysa tolkens roll och ansvar primärt inom psykiatrin/vården dels ur ett interaktionistiskt perspektiv, dels ur ett patientsäkert perspektiv
  • Att förmedla grundläggande kunskaper om vanligt förekommande psykiska sjukdomar, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt intellektuell funktionsnedsättning med betoning på det specifika för tolkanvändargruppen
  • Att belysa orsaker till dövhet och konsekvenser av bristande tillgång till språk och kommunikation
  • Att ge en inblick i psykiatrins organisation, inklusive dövpsykiatrin, samt att belysa hörande vårdgivares erfarenhet av att arbeta med tolk (psykiatriker och leg. Psykolog)
  • Att ge en inblick i test- och utredningsförfaranden, kriterier för diagnosticering och behandlingsmetoder med betoning på det som kan vara utmanande för teckenspråkstolken
  • Att ha kul, utvecklas och stimuleras i sin tolkroll och i sitt eget ledarskap

Kursinnehåll - Tolkning inom psykiatrin

Utbildningen belyser genomgående tolkens roll och ansvar i sammanhanget sett ur ett interaktionistiskt perspektiv och med patientsäkerhet i fokus. Utbildningen behandlar ett urval av psykiska sjukdomar, störningar och funktionsnedsättningar. Även test- och utredningsförfaranden, diagnosticering och behandlingsformer, samt specifika orsaker till psykisk ohälsa inom tolkanvändargruppen belyses. Avsaknad av hälsa kan vara relaterad till individens inre och yttre förutsättningar, tillgång till språk och kommunikation, ytterligare funktionsvariationer etc.

Utbildningsledare

Lea Strandberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Christina Eriksson, leg. psykolog

Karin Bäckgren, teckenspråks- och dövblindtolk, lärare, beteendevetare, organsiationskonsult, KBT-terapeut (Steg 1)

Ansökan 

Senast 9 december 2022 per mejl till Karin Bäckgren. Ange kontaktuppgift och fakturaadress.

Besked om plats ges cirka 4 veckor innan utbildningsstart. Vid fler sökande än antal platser prioriteras sökande med liknande utbildningsbakgrund och geografisk placering.

Egenavgift: 2 200 kr plus moms (inkl. lunch, fm/em fika och visst stencilerat material)

Utbildningsansvar: Karin Bäckgren

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro, Klerkgatan 16

Antal platser: 12

Kurslängd: 7 dagar

Kurstid: 8-10 februari, 30-31 mars och 4-5 maj 2023

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 februari 2023