Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Syntolksutbildning

Syntolken målar med ord upp de bilder som personer med synnedsättning annars går miste om under till exempel ett biobesök. På vår ettåriga syntolksutbildning får du träna på moment en syntolk behöver bemästra.

Ansökan till höstens kurs är stängd. Ansökan till läsåret 24/25 öppnar 15 februari 2024.

Vad kan jag arbeta med som syntolk?

Utbildningen ger kompetens för att ar­beta som syntolk för personer med synnedsättning i kulturella samman­hang, främst film och teater, men även inom konst och i andra visuella sam­manhang.

Syntolksutbildningens kursinnehåll

Du får träna på att skriva syntolksmanus och att syntolka live bl.a. film, teater, dans, konst och musikal. Du kommer att ställas inför uppgifter som är roliga och utmanande och stundvis svåra, men lärarna och användarna som samarbetar med oss finns där för att lotsa dig och dina kurskamrater förbi de värsta grynnorna med tips och feedback.

Kursen inleds med att du får grundläggande utbild­ning i syntolkning och genomgång av lärplattformen Teams som vi kommer att använda under hela kursen. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk han­tering, film- och bildkunskap, livetolk­ning av film/teater i salong, inlevelseövningar/ledsagning samt möten med användare. Dessutom ingår besök på syncentraler och hos Synskadades riks­förbunds föreningar runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år. Gymnasiekompe­tens eller motsvarande. Goda kunska­per i det svenska språket. Fullgod hör­sel och syn. Deltagande på intervjudag. Egen dator med hörlurar och en god bred­bandsuppkoppling.

Studiestödsberättigad: Ja, eftergymnasial nivå (B1).

Kostnader: Upp till 1 000 kr/läsår för material och biljetter.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 februari. Sista ansökningsdag är 1 maj.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg eller motsvarande

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Distansutbildning. Närträffar i Örebro

Antal platser: 10

Kurslängd: 1 läsår

Studietakt: 50 %

Kurstider läsåret 23/24

Hösttermin: 16/8-19/12 2023

Närträffar: 18-20 augusti och 24-26 november 

Vårtermin: 8/1-17/5 2024

Närträffar: 16-18 februari och 10-12 maj

Teamsträffar under läsåret: 25 måndagar, kl. 19-21 och 5 lördagar, kl. 9-13

Kontakt

Kvinna och man med ögonbindel håller varsin hand på underläppen på gigantisk staty i lera.