Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stödassistentutbildning

Publicerad: 2023-02-06 19:09

Har du svenska som andraspråk och vill arbeta med människor? Då kanske stödassistent är något för dig. Efter avklarad utbildning kan du söka jobb inom t.ex. LSS, vård, skola eller omsorg.

Kvinna hjälper man i rullstol i biblioteksmiljö.

Nästa antagning till kursen blir till höstterminen 2025.

Vem kan söka till stödassistentutbildningen?

Utbildningen är för dig som är minst 23 år och som har svenska som andraspråk och godkända betyg i SFI, D-nivå.

Vad får du lära dig på stödassistentutbildningen?

Utbildningen till stödassistent är tvåårig. Utbildningen är närvarobaserad, du läser på plats på skolan måndag till fredag.

Första året på utbildningen läser du:

 • Psykologi/Psykiatri
 • Barn, kultur och fritid
 • Yrkessvenska i barnomsorg/skola
 • Svenska
 • Specialpedagogik
 • Samhällskunskap
 • Etik
 • MHFA, 1 vecka
 • Vård och omsorg/medicin

Andra året på utbildningen läser du:

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Svenska
 • Yrkessvenska i vård- och omsorg
 • Socialt arbete
 • Samhällskunskap
 • Dokumentation
 • Vård och omsorg/medicin
 • Hälsa
 • Teckenspråk

Varje år har du en praktikperiod på vårterminen. I utbildningen ingår även Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), Hjärt- och lungräddning (HLR) och Första hjälpen vid psykisk ohälsa (MHFA). För den som vill finns möjlighet att lära sig att cykla och simma. Du får också lära dig laga några klassiska svenska maträtter.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Stödassistentutbildningen ger dig kunskap och kompetens som behövs inom många olika verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta inom t.ex. LSS, äldreomsorg, skola, förskola eller HVB-hem.

Antagningsvillkor

Minimiålder 23 år. Godkända betyg i SFI D-nivå. Deltagande på intervjudag. Vi kallar till intervjuer löpande.

Om du blir kallad till intervju är du skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret - Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet). Du kan begära ett utdrag ur belastningsregistret hos polisen.

Studiestödsberättigad: Ja, gymnasienivå (A1).

Kostnader: 600 kr/läsår i materialavgift, samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

Nästa kurs startar höstterminen 2025.

 

Ansvarig skolledare: Brita Nordqvist

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 12

Kurslängd: 2 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider

Kursen startar nästa gång höstterminen 2025.

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023