Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rättstolksutbildning för teckenspråkstolkar

Publicerad: 2023-02-06 20:52

Glada personer sitter vid bord i lektionssal. På borden anteckningsmaterial, pennor, kaffemuggar mm.

En ny utbildningsomgång av Rättstolksutbildningen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro startar januari 2024 (under förutsättning att medel erhålls från MYH). Sista ansökningsdag är 15 december 2023.

Målgrupp

Teckenspråks- och dövblindtolkar, med av TÖI eller MYH godkänd grundutbildning, som har erfarenhet av eller har för avsikt att tolka inom rättsväsendet.

Kursens mål

  • Att ge fördjupade kunskaper i juridisk terminologi
  • Att tydliggöra tolkens roll i rätten
  • Att belysa de utmaningar en teckenspråkstolk kan möta både i rätten och i andra sammanhang inom rättsväsendet (gästföreläsare).

Kursen avser att ge teoretiska kunskaper som motsvarar den skriftliga delen av auktorisationsprovet i rättstolkning.

Kursinnehåll

Innehållet byggs upp stegvis efter en planerad progression, där fokus ligger på civilrätt, processrätt och straffrätt i nämnd ordning.

Det pedagogiska upplägget består av teoretiska genomgångar med diskussion i helgrupp och i mindre grupper, studiebesök i rätten samt gästföreläsare.

Kursen utvärderas formativt efter varje seminarium. Deltagarna uppmuntras att ge kontinuerlig feedback på varje moment. Kursen utvärderas skriftligt vid sista seminariet.

Kursens upplägg

Kursen ges utspridd på två terminer med 7 seminarier under ett läsår. Tiderna för seminarierna är fredag 10.00-16.00 och lördag 8.30-15.00 med undantag av seminarium 5 och 7 som ges torsdag 8.30-16.00 och fredag 8.30-15.00. Deltagarna förväntas läsa anvisad litteratur inför seminarierna.

Kurslitteratur

Ulvås Mårtensson, B-M. & Fors, J., (2023). Juridik för tolkar. Läroverket i Småland AB.

Boken går att beställa via formulär på www.tolklitteratur.se.

Kurslitteraturen bekostas av kursdeltagaren.

Kursledare

Erik Dahlberg

Utbildningsansvarig

Helena Sikh

Ansökan

Ansökan sker per mejl till Helena Sikh. Sista ansökningsdag 15 december 2023. Vid fler sökande än antal platser prioriteras sökande med liknande utbildningsbakgrund samt geografisk placering.

Egenavgift: 4 100 kr plus moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga dagar samt stencilerat material)

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 7 seminarier, 14 dagar över två terminer

Kurstid:

Våren 2024 (preliminära datum): 19-20 januari, 15-16 februari, 15-16 mars och 11-12 april.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 september 2023