Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Handledarutbildning

Publicerad: 2023-02-07 09:12

Våren 2023 erbjuder Fellingsbro folkhögskola återigen den uppskattade handledarutbildningen i samarbete med Sandahl Partner. Genom att gå denna utbildning får du användbara verktyg för att agera tryggt i handledarroll. Verktygen syftar primärt till att stärka den enskildes förmåga att ta upp en funktionell ledarroll i sitt handledarskap.

Kvinna i mörkt hår i sidbena och glasögon längst fram i klassrum ler och tittar mot kursdeltagare som sitter på stolar bredvid varandra.

Det förmånliga och lyxiga med denna handledarutbildning är att alla verktyg som lärs ut är användbara i både det inre och yttre ledarskapet, i alla möjliga sammanhang. Förutom i handledarrollen kan verktygen vara användbara i sammanhang där tolken utövar tolkning, i rollen som kollega, i rollen som medarbetare liksom i privata sammanhang.

Vem kan söka till handledarutbildningen?

Utbildningen, som ges på svenska, vänder sig till skrivtolkar, teckenspråks- och dövblindtolkar som inte har en handledarutbildning samt till de som har en äldre och/eller kortare handledarutbildning. De sökande ska ha av MYH eller TÖI godkänd tolkutbildning. Observera att det är önskvärt att utöva handledning under tiden du går utbildningen.

Vad är målet med handledarutbildningen?

  • att man som tolk ska tillägna sig kunskap om och i handledarskap med målet att känna sig trygg i handledarskapets grunder, förutsättningar och privilegier
  • att utveckla det personliga ledarskapet för att bättre se sitt arbete utifrån
  • att utveckla kunskapen om kommunikation och lärandeprocesser, vilka i sin tur ger utrymme för reflektion och växande i handledarrollen
  • att få kunskap om och övning i olika former av coaching

Kursinnehåll

Utbildningen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori.

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, lärare, beteendevetare, organisationskonsult, KBT-terapeut samt teckenspråks- och dövblindtolk

Ansökan

Senast 10 december 2022 per mejl till Karin Bäckgren. Ange adress och e-postadress till kursdeltagaren samt fakturaadress. Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls. Besked om plats ges ca 1 månad innan utbildningsstart.

Egenavgift: 3 000 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika, samt visst kursmaterial)

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro, Klerkgatan 16

Antal platser: 12

Kurslängd: 10 dagar, fördelat på tre moduler vårterminen 2023

Kurstid:

Vecka 4 - 24-27 januari 2023

Vecka 11 - 15-17 mars 2023

Vecka 22 - 31 maj - 2 juni 2023

Dag 1: 10.00-17.00, dag 2-3: 8.30-16.00 och dag 4: 8.30-15.00 (samma tider v4, v11 och v21, dvs. start kl. 10.00 dag 1 och avslut kl. 15.00 dag 3)

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023