Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fördjupningskurs i handledning

Publicerad: 2023-02-07 09:36

Kvinna i mörkt hår i sidbena och glasögon längst fram i klassrum ler och tittar mot kursdeltagare som sitter på stolar bredvid varandra.

Tyvärr måste vi meddela att Fördjupningskursen i handledning inte kan starta enligt plan i höst. Detta beror på att vi fått avslag från MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan) gällande samtliga kurser för utbildade tolkar.

Myndighetens motivering och bedömning:
"Myndigheten bedömer att kursen uppfyller kraven och de grundläggande förutsättningarna som anges i ovanstående förordning (2 § förordningen 2012:140). Däremot är tillgången på medel begränsad vilket får till följd att ansökan inte kan beviljas."

Vem kan söka till kursen?

Kursen riktar sig till skrivtolkar, teckenspråks- och dövblindtolkar med tidigare genomgången handledarutbildning och med erfarenhet av handledning.

Vad ingår i fördjupningskursen för handledare?

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar, där det coachande förhållningssättet, kommunikationsstilar, rolltagning samt det inre och yttre ledarskapet sätts i fokus i handledningssammanhanget. Innehållet är kopplat till forskning om handledning.                                                                       

Kursens mål

  • att bli påfylld och stärkt i sin handledarroll
  • att genom teori och praktiska övningar utveckla och fördjupa redan befintliga kunskaper och färdigheter
  • att utveckla det inre personliga ledarskapet för att bättre kunna se sitt arbete utifrån

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolk- och psykologilärare, beteendevetare, organisationskonsult, KBT-terapeut (steg 1) samt teckenspråks- och dövblindtolk

Ansökan

Senast 16 juni 2023 per mejl till Karin Bäckgren. Ange kontaktuppgifter till deltagaren samt fullständig fakturaadress. Vid fler anmälningar än platser prioriteras geografisk spridning i första hand.

Egenavgift: 1100 kr plus moms (inkluderar lunch, fika och visst kopierat material).

Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro. Exakt plats meddelas senare.

Antal platser: 12

Kurslängd: 3 dagar

Kurstid: 30 augusti - 1 september 2023

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 augusti 2023