Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fördjupningskurs i handledning

Publicerad: 2023-02-07 09:36

Hösten 2022 erbjuder Fellingsbro folkhögskola återigen en fördjupningskurs i handledning i samarbete med Sandahl Partner för tolkar med tidigare erfarenhet av handledning. Kursen ger bland annat fördjupade kunskaper och färdigheter i att leda sig själv och andra, om kommunikation, feedback och dimensioner av handledning där det coachande förhållningssättet sätts i fokus i de praktiska övningarna.

Kvinna i mörkt hår i sidbena och glasögon längst fram i klassrum ler och tittar mot kursdeltagare som sitter på stolar bredvid varandra.

Vem kan söka till kursen?

Kursen riktar sig till skrivtolkar, teckenspråks- och dövblindtolkar med tidigare genomgången handledarutbildning och med erfarenhet av handledning.

Vad ingår i fördjupningskursen för handledare?

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar, där det coachande förhållningssättet, kommunikationsstilar, rolltagning samt det inre och yttre ledarskapet sätts i fokus i handledningssammanhanget. Innehållet är kopplat till forskning om handledning.                                                                        

Kursens mål

  • att bli påfylld och stärkt i sin handledarroll
  • att genom teori och praktiska övningar utveckla och fördjupa redan befintliga kunskaper och färdigheter
  • att utveckla det inre personliga ledarskapet för att bättre kunna se sitt arbete utifrån

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolk- och psykologilärare, beteendevetare, organisationskonsult, KBT-terapeut (steg 1)

Ansökan

Senast 5 augusti per mejl till Karin Bäckgren. Ange kontaktuppgifter till deltagaren samt fullständig fakturaadress. Ett urval baserat på geografisk spridning kommer att göras till de 12 platser vi har. Besked om plats ges omkring fyra veckor innan kursstart.

Kostnad: Egenavgift 1 100 kr plus moms (inkl. lunch, fika och visst kopierat material)

Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro. Exakt plats meddelas senare.

Antal platser: 12

Kurslängd: 3 dagar

Kurstid: 21-23 september 2022

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 februari 2023