Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Behandlingspedagogutbildning

Publicerad: 2023-02-06 18:54

På vår Behandlingspedagogutbildning får du kunskaper och verktyg samtidigt som du arbetar med självkännedom och din egen personliga utveckling. Efter avslutad utbildning är du redo för arbete inom missbruksvården eller med människor i andra socialt utsatta situationer.

Två kvinnor sitter vid bord och studerar.

Vad kan jag jobba med som behandlingspedagog?

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med sär­skilda behov, ensamkommande flyk­tingar eller annan stödverksamhet.

Vad får jag lära mig på utbildningen?

Utbildningen är en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, samhällskunskap, pedagogik, psykiatri, socialpedagogik och etik. I utbildningen ingår även studier inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), ART (Aggression Replacement Training), ÅP (Återfallsprevention), MI (Motiverande Samtal) och MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa). Utbildningen är närvarobaserad, du studerar på plats på skolan måndag till fredag.

Samverkan med behandlingsbranschen

För att garantera en hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen och spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med aktörer inom behandlingsområdet.

Praktisera som behandlingspedagog

Tre praktikperioder med lärandet förlagt till arbetsplatser ingår i utbildningen. Observera att innehållet och strukturen på utbildningen kan ändras fortlöpande då både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget.

Utbildningen är förlagd på en folkhögskola av en anledning. Här finns traditionen att inte bara fokusera på fakta och teori, utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet. Vi värnar om hela människan. Det ökar självkännedomen och gör dig till en bättre behandlare.

Antagningsvillkor

Slutförda gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, tre års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Obligatoriskt deltagande på intervjudag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om du blir kallad till intervju är du skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret - Arbete på HVB-hem (familjehem). Du kan begära ett utdrag ur belastningsregistret hos polisen.

Studiestödsberättigad: Ja, eftergymnasial nivå (B1).

Kostnader: 600 kr/läsår i materialavgift. Litteraturkostnad tillkommer.

Ansökan

Sista ansökningsdag till HT 2024 är 1 maj. Ansökan öppnar 15 februari 2024.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Bevis för gymnasiebehörighet
  • Intyg om arbetslivserfarenhet
  • Personligt brev

OBS! Vi behandlar endast ansökningar som är komplett ifyllda och där alla efterfrågade bilagor finns med.

Ansvarig skolledare: Brita Nordqvist

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 14

Kurslängd: 2 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 24/25

Hösttermin: 14/08-17/12 2024

Vårtermin: 08/01-20/05 2025

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 17 (4 dagar).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2024