Logo Fellingsbro folkhögskola

Stödassistentutbildning

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 12

Kurslängd: 2 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 22/23:

Hösttermin: 15/8-16/12 2022

Vårtermin: 9/1-19/5 2023

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 15 (4 dagar).

Antagningsvillkor:

Minimiålder 23 år. Godkända betyg i SFI D-nivå. Deltagande på intervjudag 21 maj 2021.

Om du blir kallad till intervju är du skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret - Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet). Du kan begära ett utdrag ur belastningsregistret hos polisen.

Studiestödsberättigad: Ja, gymnasienivå (A1).

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan: Nästa antagning är till höstterminen 2023.

Ansvarig skolledare:

Brita Nordqvist

Kontakt

Profilbild Jenny Molin

Jenny Molin
Mejl
019-602 82 07

Har du svenska som andraspråk och vill arbeta med människor? Då kanske Stödassistent är något för dig. Efter avklarad utbildning kan du söka jobb inom t.ex. LSS, vård, skola eller omsorg.

Vem kan söka till stödassistentutbildningen?

Utbildningen är för dig som är minst 23 år och som har svenska som andraspråk och godkända betyg i SFI, D-nivå.

Vad får du lära dig på stödassistentutbildningen?

Utbildningen till stödassistent är tvåårig. Nästa antagning är höstterminen 2023.

Första året på utbildningen läser du:

 • Psykologi/Psykiatri
 • Barn, kultur och fritid
 • Yrkessvenska i barnomsorg/skola
 • Specialpedagogik
 • Samhällskunskap
 • Etik
 • MHFA, 1 vecka
 • Vård och omsorg/medicin

Andra året på utbildningen läser du:

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Yrkessvenska i vård- och omsorg
 • Socialt arbete
 • Samhällskunskap
 • Dokumentation
 • Vård och omsorg/medicin
 • Hälsa
 • Ord och bild

Varje år har du en praktikperiod på vårterminen. Varje år har du en praktikperiod på vårterminen. I utbildningen ingår även Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), Hjärt- och lungräddning (HLR) och Första hjälpen vid psykisk ohälsa (MHFA).

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Stödassistentutbildningen ger dig kunskap och kompetens som behövs inom många olika verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta inom t.ex. LSS, äldreomsorg, skola, förskola eller HVB-hem.

Stödassistent - kursblad (PDF, 829 Kb)