Logo Fellingsbro folkhögskola

Behandlingspedagogutbildning Teckenspråk

Två kvinnor sitter vid bord och studerar.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 14

Kurslängd: 2 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 23/24:

Hösttermin: 16/8-19/12 2023

Vårtermin: 8/1-17/5 2024

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 14 (4 dagar).

Kurstider läsåret 22/23:

Hösttermin: 15/8-16/12 2022

Vårtermin: 9/1-19/5 2023

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 15 (4 dagar).

Antagningsvillkor:

Slutförda gymnasiestudier med uppnådd grundläggande behörighet till yrkeshögskola, minimiålder 23 år, tre års drogfrihet, arbetslivserfarenhet. Obligatoriskt deltagande på intervjudag 30 maj, 31 maj eller 2 juni 2022. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om du blir kallad till intervju är du skyldig att visa ett utdrag ur belastningsregistret - Arbete på HVB-hem (familjehem). Du kan begära ett utdrag ur belastningsregistret hos polisen.

Studiestödsberättigad: Ja, eftergymnasial nivå (B1).

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial. Litteraturkostnad tillkommer.

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2022 är 1 maj. Ansökan öppnas 15 februari 2022.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Bevis för gymnasiebehörighet
  • Intyg om arbetslivserfarenhet (meriterande)
  • Personligt brev

OBS! Vi behandlar endast ansökningar som är komplett ifyllda och där alla efterfrågade bilagor finns med.

Ansvarig skolledare:

Brita Nordqvist

 

 

Kontakt

Profilbild Lena Ackesten

Lena Ackesten
Mejl
070-648 65 72

På vår Behandlingspedagogutbildning får du kunskaper och verktyg samtidigt som du arbetar med självkännedom och din egen personliga utveckling. Efter avslutad kurs är du redo för arbete inom missbruksvården eller med människor i andra socialt utsatta situationer.

Vad kan jag jobba med som behandlingspedagog?

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med sär­skilda behov, ensamkommande flyk­tingar eller annan stödverksamhet.

Vad får jag lära mig på utbildningen?

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning på eftergymnasial nivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, samhällskunskap, pedagogik, psykiatri, socialpedagogik och etik. I utbildningen ingår även studier inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), ART (Aggression Replacement Training), ÅP (Återfallsprevention), MI (Motiverande Samtal) och MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa).

Samverkan med behandlingsbranschen

För att garantera en hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen och spegla olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med aktörer inom behandlingsområdet.

Praktisera som behandlingspedagog

Tre praktikperioder med lärandet förlagt till arbetsplatser ingår i utbildningen. Observera att innehållet och strukturen i kursen kan ändras fortlöpande då både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen.

Kursen är förlagd på en folkhögskola av en anledning. Här finns traditionen att inte bara fokusera på fakta och teori, utan även på samtalet och erfarenhetsutbytet. Vi värnar om hela människan. Det ökar självkännedomen och gör dig till en bättre behandlare.

Behandlingspedagogutbildning - kursblad läsår 23/24 (PDF 756 Kb)