Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Handledarutbildning

Veröffentlicht: 2023-02-07 09:12

Våren 2024 erbjuder Fellingsbro folkhögskola återigen den uppskattade handledarutbildningen i samarbete med Sandahl Partner. Genom att gå denna utbildning får du användbara verktyg för att agera tryggt i handledarroll. Verktygen syftar primärt till att stärka den enskildes förmåga att ta upp en funktionell ledarroll i sitt handledarskap.

Kvinna i mörkt hår i sidbena och glasögon längst fram i klassrum ler och tittar mot kursdeltagare som sitter på stolar bredvid varandra.

Det förmånliga och lyxiga med denna handledarutbildning är att alla verktyg som lärs ut inte bara är användbara i handledarroll utan i alla möjliga arbetsrelaterade sammanhang. Det kan vara i sammanhang där tolken utövar tolkning, i rollen som kollega, i rollen som medarbetare i en arbetsgrupp etc.

OBS! Önskvärt är att utöva handledning under tiden du går utbildningen.

Vem kan söka till handledarutbildningen?

Utbildningen, som ges på svenska, vänder sig till skrivtolkar, teckenspråks- och dövblindtolkar som inte har en handledarutbildning samt till de som har en äldre och/eller kortare handledarutbildning. De sökande ska ha av MYH eller TÖI godkänd tolkutbildning.

Vad är målet med handledarutbildningen?

  • att man som tolk ska tillägna sig kunskap om och i handledarskap med målet att känna sig trygg i handledarskapets grunder, förutsättningar och privilegier
  • att utveckla det personliga ledarskapet för att bättre se sitt arbete utifrån
  • att utveckla kunskapen om kommunikation och lärandeprocesser, vilka i sin tur ger utrymme för reflektion och växande i handledarrollen
  • att få kunskap om och övning i olika former av coaching

Kursinnehåll

Utbildningen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori.

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, teckenspråks- och dövblindtolk, folkhögskollärare, beteendevetare, organisationskonsult, KBT-terapeut steg 1

Ansökan

Senast 1 december 2023 per mejl till Karin Bäckgren. Utbildningen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Egenavgift: 3 250 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika, samt visst kursmaterial)

Ansvarig skolledare: Anita Thorsberg

Utbildningsort: Örebro (adress meddelas senare)

Antal platser: 12

Kurslängd: 10 dagar, fördelat på tre moduler vårterminen 2024

Kurstid:

Vecka 4 - 23-26 januari 2024

Vecka 11 - 13-15 mars 2024

Vecka 21 - 22-24 maj 2024

Dag 1: 10.00-17.00, dag 2-3: 8.30-16.00 och dag 4: 8.30-15.00 (samma tider v 11 och v 21 dvs. start 10.00 dag 1 och avslut 15.00 dag 3)

Kontakt

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 7. Dezember 2023