Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Baskurs

Veröffentlicht: 2023-02-06 16:13

Baskursen riktar sig till dig med AST och handlar om ökad självkänsla, självinsikt och självförtroende. Vi utgår från dina och gruppens behov och strävar efter att du ska känna motivation, delaktighet och ett sammanhang i tillvaron.

Tre glada unga män äter spagetti och köttfärssås tillsammans.

Vem kan söka till Baskursen?

Kursen vänder sig till dig med NPF-diagnos högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan intellektuell funktionsnedsättning.

För att börja på Baskursen behöver du först gå en tredagars prova-på-kurs.

Vad går Baskursen ut på?

Baskursens centrala syften är att öka din självkänsla, din självinsikt och ditt självförtroende. Vi strävar efter att du ska känna motivation, delaktighet och ett sammanhang i tillvaron. Genom det vill vi förbereda dig och ge dig förutsättningar inför ditt nästa steg i livet.

På Baskursen studerar vi inga behörighetsämnen. Utformandet och innehållet har i stället helt sin utgångspunkt i kursens syfte. Studierna är variationsrika och utgår från gruppens och dina individuella behov vilka fångas upp genom bl.a. kartläggning, samtal och observation. Kursdeltagarna bor på skolans internat vilket är en förutsättning för arbetet med att ge en struktur när det gäller boende, skola och fritid. Assistentstöd finns på skoltid och under kvällstid måndag-torsdag. Studiebesök ingår obligatoriskt i kursen.

Hanna berättar om Baskursen

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år. Högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Deltagande i prova-på-dagar (3 dagar) den 21-23 maj eller 27-29 maj 2024.

Information om prova-på-dagarna för Baskursen.

Studiestödsberättigad: Nej.

Kostnader: 600 kr/läsår i materialavgift, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel och studieresor.

Ansökan

Ansökan till ettåriga Baskursen sker på plats under prova-på-dagarna. Sista ansökningsdag till prova-på-dagarna är 25 april. 

Ansvarig skolledare:

Brita Nordqvist

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: Max 14 (2 grupper)

Kurslängd: 1+1 termin, behovsprövning vid respektive terminsstart.

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 24/25

Hösttermin: 14/08-17/12 2024

Vårtermin: 08/01-20/05 2025

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 17 (4 dagar).

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 7. Dezember 2023