Logo Fellingsbro folkhögskola

Handledarutbildning, 2 veckor

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 2 veckor

Kurstid: Del 1: Vecka 5 (mån-fre) 2018, Del 2: Vecka 15 (mån-fre) 2018.

Ansökan: Senast 1 december 2017 per mejl till Karin Bäckgren (se kontakt nedan). Ange adress och e-postadress till kursdeltagaren samt fakturaadress. Anmälan är bindande.

Kostnad: 3 000 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga 10 dgr)

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Våren 2018 erbjuder Fellingsbro folkhögskola återigen en handledarutbildning under veckorna 5 och 15.

Målgrupp

Verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar. Kursen vänder sig även till de som gått en äldre handledarutbildning.

Syfte

  • att man som tolk ska tillägna sig kunskap om och i handledarskap med målet att känna sig trygg i handledarskapets grunder, förutsättningar och privilegier
  • att utveckla det personliga ledarskapet för att kunna se sitt arbete utifrån
  • att utveckla kunskapen om lärandeprocesser, vilka i sin tur ger utrymme för reflektion och växande i handledarrollen
  • att få kunskap om tolkens del i sammanhanget utifrån ett interaktionistiskt perspektiv och tillsammans med kollegor få diskutera synen på tolkens roll idag och i ett historiskt perspektiv

Kursinnehåll

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori. I kursens upplägg ingår att kursdeltagaren handleder en tolkstuderande mellan del 1 och del 2.

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolklärare, beteendevetare och diplomerad inom organisationspsykologi.