Logo Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola - på plats för dig!

Killar studerar matematik på Fellingsbro folkhögskolas allmän kurs

Allmän kurs

Läs in grundskole- och gymnasiebehörighet

Lektion på teckenspråkskursen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Profilkurser

Funktionsnedsättning eller språk

Dramalektion på Behandlingspedagogutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola

Yrkesutbildning

Utbilda dig till ett framtidsyrke!

Logotyp projektet #jagmed

Projektet #jagmed

Projektet #jagmed vill genom utveckling av skolans arbetsmetoder, bidra till att öka närvaron hos deltagare på folkhögskolans allmänna kurs.

Studerande och personal på Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Hurra för tolkutbildningen!

- Vi är otroligt glada för detta besked. Detta är ett kvitto på det stora engagemanget och det kvalificerade arbete som utförs av alla på utbildningen, säger Helena Sikh, enhetschef på Fellingsbro folkhögskola i Örebro där Tolkutbildningen bedrivs.

Välkommen på Öppet hus!

Det allra bästa sättet att lära känna oss och vår verksamhet är att besöka oss. Därför håller vi Öppet hus den 11 mars i Örebro och den 8 april i Fellingsbro.