Logo Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola - på plats för dig!

Matematiklektion på Fellingsbro folkhögskolas allmän kurs.

Allmän kurs

Läs in grundskole- och gymnasiebehörighet

Lektion på teckenspråkskursen på Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Profilkurser

Funktionsnedsättning eller språk

Dramalektion på Behandlingspedagogutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola

Yrkesutbildning

Utbilda dig till ett framtidsyrke!

Nya e-postadresser

Skolans nya e-postadress är info@fellingsbro.fhsk.se. Detta då vi slopar First Class och går över till Microsoft Office 365.

Studerande och personal på Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Hurra för tolkutbildningen!

- Vi är otroligt glada för detta besked. Detta är ett kvitto på det stora engagemanget och det kvalificerade arbete som utförs av alla på utbildningen, säger Helena Sikh, enhetschef på Fellingsbro folkhögskola i Örebro där Tolkutbildningen bedrivs.

Dans- och sång på teckenspråk i Novgorod.

Studieresa till Novgorod

Expoteater, lokal dövorganisation, barnrehabiliteringscentrum, Novgorod Folk University. Det blev många intressanta nedslag under studieresan till Novgorod.