Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Innebandyturnering

Folkhögskolan i Novgorod bildades våren år 2000 och Fellingsbro folkhögskola har varit en samarbetspartner sedan dess. Kanske är Novgorod Folkuniversity, som den kallas, den enda folkhögskolan i Ryssland. Skolan tillhör inte det allmänna skolväsendet utan har finansierats av pengar från Olof Palmes Internationella fond och har fått administrativ stöttning från ABF i Örebro.

På allmän kurs har man ett utbyte med Novgorod inom kultur, demokrati, samhällskunskap och idrott. Kursdeltagare på våra kurser i Fellingsbro kan inom  Internationella tillvalet läsa om Novgorod och förbereda en eventuell resa. Fellingsbro folkhögskola har också tagit emot stipendiater från Ryssland som läser hos oss under en termin.

I övrigt har samarbetet genom åren bestått av bl.a. projektet "Umbrella", ett samarbete mellan sociala organisationer i Novgorod och Örebro och folkhögskolorna, som finansierades av Forum Syd. Lärare från Novgorod och Fellingsbro folkhögskola läste tillsammans kursen "Globalisering och internationell förståelse" på Linköpings universitet.

Utbytet med Novgorod Folkuniversity är stoppat tillsvidare på grund av Rysslands angrepp mot Ukraina.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 februari 2022