Logo Fellingsbro folkhögskola

Läsårstider

Tre personer jobbar med skolarbete i biblioteksmiljö. Två vid en laptop, en läser en bok.

Läsårstider läsåret 2020-2021

Hösttermin 17 augusti 2020 - 18 december 2020
Vårtermin 11 januari 2021 - 21 maj 2021

Gäller: Allmän kurs, Allmän kurs på teckenspråk, Allmän kurs på distans, Teckenspråkskurs, Teckenspråkskurs distans, Behandlingspedagogutbildning, Syntolksutbildning.  

 

Hösttermin 24 augusti 2020 - 18 december 2020
Vårtermin 11 januari 2020 - 21 maj 2021

Gäller: Allmän grundkurs, Svenska som andraspråk, Friskvårdskurs, Projektkurs, Baskurs, Personlig assistentutbildning.

 

Hösttermin 17 augusti 2020 - 18 december 2020
Vårtermin 11 januari 2021 - 11 juni 2021

Gäller: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning