Logo Fellingsbro folkhögskola

Utvärdering och kvalitetsarbete

Som studerande har du möjligheten att påverka verksamheten genom ett antal deltagarundersökningar såsom kursutvärderingar och arbetsmiljöenkäter. Skolan informerar vid kursstart om de utvärderingar som kommer att genomföras.