Logo Fellingsbro folkhögskola

Tillgänglighet, stöd och anpassningar

Skolan strävar efter att erbjuda dig som kursdeltagare stöd och anpassningar, om du behöver det, så att du når dina mål med studierna. I Handlingsplan för förstärkningsbidrag beskrivs hur vi jobbar med tillgänglighet, stöd och anpassningar för dig som har en funktionsnedsättning.
Det är viktigt att du redan i din ansökan till oss berättar om du har en funktionsnedsättning eller att du behöver stöd i någon form.

Läs mer i Fellingsbro folkhögskolas Handlingsplan för förstärkningsbidrag (PDF, 191 kb)