Logo Fellingsbro folkhögskola

Sekretessfrågor

Som offentligägd skola lyder skolan under offentlighetsprincipen och omfattas av sekretesslagstiftningen.