Logo Fellingsbro folkhögskola

Kostnader

Skolan är skyldig att ge avgiftsfri utbildning i enlighet med folkhögskoleförordningen. Skolan är skyldig att ge dig tillräcklig information om de kostnader som är förknippade med studiegången och som du som studerande måste betala, exempelvis litteratur, studieresor och omkostnader vid praktik.

Information om kostnader förknippade med våra olika kurser/utbildningar anges i den information som skickas ut i samband med antagningsbeskedet.