Logo Fellingsbro folkhögskola

Information

Det är skolans skyldighet att, inför ansökan och vid kursstart, ge dig tydlig och tillräcklig information om skolans kurser och utbildningar. Skolan ska också ge tydlig och tillräcklig information om villkoren för studierna och för boendet på skolan.

Information om våra kurser och utbildningar