Logo Fellingsbro folkhögskola

Handlingsplaner och rutiner

Fellingsbro folkhögskola har en samling dokument som du bör ta del av. Dina rättigheter och skyldigheter framgår ur skolans studeranderättsliga standard. I den studeranderättsliga standarden hänvisas till skolans övriga dokument, så som handlingsplaner och rutiner. Därutöver har vi riktlinjer angående rökning och hänsyn till allergiker.