Logo Fellingsbro folkhögskola

Försäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under tiden då du är inskriven som kursdeltagare på skolan. Försäkringen gäller skoltid, fritid och lov. Försäkringen täcker inte dina privata ägodelar. Om du bor på internatet och har värdefulla saker på ditt rum rekommenderar vi att du har en hemförsäkring som täcker detta.