Logo Fellingsbro folkhögskola

Förebyggande av användning av alkohol och droger

Du som antagits till en kurs/utbildning och tackat ja till din plats ställer därmed upp på skolans riktlinjer vad gäller användning av alkohol och droger. Det är inte tillåtet att använda, inneha eller vara påverkad av alkohol eller droger på skolans område eller på skoltid. Om du bryter mot detta blir du avskild från vidare studier.

Läs mer i Handlingsplan gällande alkohol och droger (PDF, 236 kb)