Logo Fellingsbro folkhögskola

Antagning och urval

Skolan fattar själv beslut om antagning av studerande till kurser/utbildningar. Antagning till våra kurser/utbildningar sker efter ”prova-på-kurser” eller intervjuer, där även praktiska och teoretiska övningar kan förekomma för vissa kurser. Rektor eller biträdande rektor beslutar om antagning på rekommendation av kursföreståndare/arbetslag. Om en kurs ställs in har du rätt att få information om detta senast två veckor innan kursstart.

I dokumentet Antagning och urval (PDF, 363 Kb) redogörs för antagningsprinciper och urval för respektive kurs/utbildning.