Logo Fellingsbro folkhögskola

Studeranderätt

Kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du både rättigheter och skyldigheter. Även vi som skola har skyldigheter gentemot dig. Alla dina rättigheter och skyldigheter finns sammanställda i Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard (PDF, 425 Kb). Det är viktigt att du är medveten om vilka dina rättigheter är.

Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan du även få ärendet prövat hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.