Logo Fellingsbro folkhögskola

Specialkost på Fellingsbro folkhögskola

Alla kursdeltagare, med behov av annan mat än den som serveras enligt ordinarie meny, har rätt att få specialkost av medicinska skäl. Vår ambition är alltid att vara tillmötesgående och så långt vi kan försöka hitta individuella lösningar som fungerar för er. För att få specialkost måste du som kursdeltagare lämna in en specialkostblankett till köket.  

Vi vill erbjuda våra kursdeltagare säkra och trygga måltider, det är därför viktigt att blanketterna är rätt ifyllda och kommer in i god tid. Specialkostblanketten och intyg måste alltid lämnas in när du som kursdeltagare börjar skolan. Lämna en kopia till köket och en till lärare/mentor.

Om du har frågor angående specialkost får du gärna kontakta köket som lagar maten. Vid förändringar i elevens måltider är det viktigt att ta ny kontakt med köket, lärare eller mentor för en dialog och att en ny blankett lämnas in till skolan.

Kontaktuppgifter till köket

Telefon: 0581-89 107

E-post: koket@fellingsbro.fhsk.se

Specialkost av medicinska skäl

Specialkostblankett och intyg behövs. Meddela köket i förväg.

För specialkost av medicinska skäl måste alltid ett intyg från behandlande läkare/dietist visas upp och en specialkostblankett fyllas i och lämnas in till köket. Exempel på medicinska skäl till specialkost är allergier, intoleranser och sjukdom eller annan diagnos som medför svårigheter vid måltiderna.

I samtliga fall krävs ett intyg utfärdat av antingen läkare eller dietist. Intyget ska innehålla information om orsak, samt tydliga rekommendationer formulerade så att ansvarig i skolrestaurangen tillsammans med kursdeltagare kan anpassa maten efter skolans meny. Även en journalkopia från 1177 går bra att visa upp om den styrker ett medicinskt skäl till specialkost.  

Specialkost av religiösa skäl

Specialkostblankett behövs. Meddela köket i förväg.

I matsalen erbjuder vi varje dag mat fri från fläskkött och vegetarisk mat att välja på den ordinarie menyn. För dem som önskar Halal erbjuder vi idag ordinarie meny med fisk- och vegetariska maträtter. Vi kan inte erbjuda Kosher i vårt kök men ta kontakt med köksföreståndare för att hitta en individuell lösning som fungerar för dig.  

Specialkost av etiska/kulturella skäl

Specialkostblankett behövs. Meddela köket i förväg.

Till de elever som inte äter kött, fisk eller fågel, finns varje dag en vegetarisk maträtt som kan innehåller mjölk och ägg. Den vegetariska maträtten har alla elever i skolan möjlighet att välja.

Vid veganmat

Specialkostblankett behövs. Meddela köket i förväg.

Vid anpassade måltider

Specialkostblankett behövs. Meddela köket i förväg. Inget intyg krävs.

Till kursdeltagare som har selektivt ätande, autism och ADHD. Fellingsbro folkhögskola erbjuder dessa elever en fast veckomeny som återupprepas i åtta veckors intervaller.

Blankett - Allergi och specialkost (3,5 Mb)

I samband med att du fyller i blanketten godkänner du att personuppgifterna sparas på skolan till dess att din utbildning hos oss är slut.