Logo Fellingsbro folkhögskola

Läsårstider

Tre personer jobbar med skolarbete i biblioteksmiljö. Två vid en laptop, en läser en bok.

Läsårstider läsåret 2022-2023

Hösttermin 15 augusti 2022 - 16 december 2022
Vårtermin 9 januari 2023 - 19 maj 2023

Gäller: Allmän kurs, Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Allmän kurs på distans, Svenskt teckenspråk - 1-årig grundkurs, Svenskt teckenspråk - distans, Stödassistentutbildning, Behandlingspedagogutbildning, Syntolksutbildning.  

Hösttermin 22 augusti 2022 - 16 december 2022
Vårtermin 9 januari 2023 - 19 maj 2023

Gäller: Allmän grundkurs, Svenska som andraspråk, Friskvårdskurs, Projektkurs, Baskurs.

Hösttermin 15 augusti 2022 - 16 december 2022
Vårtermin 9 januari 2023 - 9 juni 2023

Gäller: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

 

Läsårstider läsåret 2021-2022

Hösttermin 16 augusti 2021 - 17 december 2021
Vårtermin 10 januari 2022 - 20 maj 2022

Gäller: Allmän kurs, Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Allmän kurs på distans, Svenskt teckenspråk - 1-årig grundkurs, Svenskt teckenspråk -  distans, Stödassistentutbildning, Behandlingspedagogutbildning, Syntolksutbildning.  

Hösttermin 23 augusti 2021 - 17 december 2021
Vårtermin 10 januari 2022 - 20 maj 2022

Gäller: Allmän grundkurs, Svenska som andraspråk, Friskvårdskurs, Projektkurs, Baskurs.

Hösttermin 16 augusti 2021 - 17 december 2021
Vårtermin 10 januari 2022 - 10 juni 2022

Gäller: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning