Logo Fellingsbro folkhögskola

Historik

Vykort över Fellingsbro folkhögskolas gamla skolbyggnad

Vykort med gamla skolbyggnaden, med texten: "Fellingsbro folkhögskola i södra Västmanland är en av landets modernaste läroanstalter i sitt slag. Byggnaden rymmer lärosalar, gymnastiklokal m. m. samt bostäder för lärare och elever. Med folkhögskolan är även förenad en lantmannaskola."

 

Fellingsbro folkhögskola grundades 1915 med donationsmedel. Örebro läns landsting stödde skolan och övertog 1948 huvudmannaskapet. Skolan anslöt sig från början till äldre folkhögskoletraditioner och fick bygdeanknytning. I denna egenskap kom den att spela en viktig roll inte bara som utbildare utan också som kulturcentrum och kulturförmedlare i regionen.

Fellingsbro folkhögskolas gamla skolbyggnad i Fellingsbro som brann ned i januari 1976 

Den gamla skolbyggnaden i Fellingsbro som brann ned 1976.

 

I januari 1976 brann den gamla skolbyggnaden ned. I januari 1984 stod en ny huvudbyggnad och nya elevhem klara, och under det följande året rustades övriga byggnader upp. Den 19 augusti 1996 startade Tolkutbildningen inom dåvarande Örebro folkhögskola. När Örebro läns landsting 2005 sålde Örebro folkhögskola förde man över tolkutbildningen till Fellingsbro folkhögskola. Tolkutbildningen har hela tiden huserat på Klerkgatan 16 i Örebro, och idag bedriver Fellingsbro folkhögskola flera av sina kurser och utbildningar där. 

Idag har skolan har en tydlig profil då vi, bland andra, vänder oss till personer med funktionsnedsättning samt har yrkesutbildningar inom området. Skolan är politiskt och religiöst obunden och tillgänglig för alla.

 

Invigning av teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen på Klerkgatan 16 i Örebro, då i Örebro folkhögskolas regi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invigning av teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen på Klerkgatan 16 i Örebro, då i Örebro folkhögskolas regi.