Logo Fellingsbro folkhögskola

Utbildningar för teckenspråks- och dövblindtolkar

Nu kan du som har en tolkutbildning söka till Fellingsbro folkhögskolas handledarutbildning för teckenspråks- och dövblindtolkar samt till specialutbildningen Tolkning inom psykiatrin. Utbildningarna äger rum under vårterminen 2020.

Fellingsbro folkhögskola anordnar sedan länge ett flertal utbildningar som riktar sig till teckenspråks- och dövblindtolkar som har en tolkutbildning utfärdad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) eller Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Utbildningarna är populära och utvärderingar visar att deltagarna är nöjda över möjligheten att kunna bygga på sin utbildning eller specialisera sig inom ett visst område.

Handledarutbildning för teckenspråks- och dövblindtolkar

Under vårterminen 2020 startar Fellingsbro folkhögskola ännu ett tillfälle att gå handledarutbildningen för teckenspråks- och dövblindtolkar som inte redan har en handledarutbildning eller som har en äldre handledarutbildning. Utbildningen är ett samarbete mellan Fellingsbro folkhögskola och Sandahl Partner och omfattar tio utbildningsdagar fördelat på två veckor.

Tidigare deltagare har varit nöjda över utbildningen och sagt att de fått användbara verktyg och insikt i hur de ska agera som handledare åt tolkstuderande. De har blivit mer medvetna, kan föra samtal på ett annat sätt och kan resonera kring handling och konsekvens i sin handledarroll.

- Man har fått en stabil grund att stå på.

Sök till Handledarutbildningen senast 29 november

Tolkning inom psykiatrin

I februari 2020 startar Fellingsbro folkhögskola upp en femte omgång av Tolkning inom psykiatrin där man belyser tolkens roll och ansvar i sammanhanget sett ur ett interaktionistiskt perspektiv. Utbildningen behandlar ett urval av psykiska sjukdomar och störningar, diagnosticering och behandlingsformer, psykologstesters innehåll, syfte och utformning samt specifika orsaker till psykisk ohälsa inom tolkanvändargruppen som kan vara relaterade till individens inre och yttre förutsättningar, tillgång till språk och kommunikation, ytterligare funktionsvariationer etc.

Sagt av tidigare deltagare på Tolkning inom psykiatrin:

- Det har varit tre intensiva och innehållsrika dagar och jag känner att jag blir tryggare i min roll och i de beslut jag tar som tolk.

- Det har gett jättemycket. Det är brist på fortbildning för teckenspråks- och dövblindtolkar. Det har varit både aha-upplevelser och bekräftande av saker man känt men inte med säkerhet vetat.

- Jag har sagt det här och jag har sagt det till mina kollegor tidigare: sök till den här kursen.

Sök till Tolkning inom psykiatrin senast 1 januari 2020