Logo Fellingsbro folkhögskola

Nu kan du söka till vårterminen 2022

Nu kan du söka till de kurser som har antagning till vårterminen, se nedan. Sista ansökningsdag är 1 december. På flera kurser handlar det om ett fåtal lediga platser.

Vårterminen på Fellingsbro folkhögskola startar måndagen den 10 januari 2022. Du kan söka till Allmän kurs, Allmän kurs på distans, Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Svenska som andraspråk, Svenskt teckenspråk - distans och Friskvårdskursen för personer med förvärvad hjärnskada (löpande antagning). Sista ansökningsdag är den 1 december 2021.

Allmän kurs - Fellingsbro

Allmän kurs ger allmän behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet och är ett alternativ till gymnasium eller Komvux. Ett fåtal platser finns.

Allmän kurs på distans

Allmän kurs på distans är ett alternativ för dig som behöver läsa in gymnasiet men som har svårigheter att studera i en vanlig skolmiljö. Ett fåtal platser finns.

Allmän kurs - svenskt teckenspråk (Örebro)

Allmän kurs - svenskt teckenspråk riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.

Svenska som andraspråk - Fellingsbro

Svenska som andraspråk får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Ett fåtal platser finns.

Svenskt teckenspråk - distans

Svenskt teckenspråk - distans är för dig som vill lära dig eller utveckla ditt teckenspråk samtidigt som du jobbar eller studerar annat. Nu till vårterminen startar nivå 2 och 4.

Friskvårdskurs - förvärvad hjärnskada (Örebro)

Friskvårdskursen jobbar vi tillsammans för att, i egen takt, komma tillbaka till nya rutiner efter en förvärvad hjärnskada. Löpande antagning.