Logo Fellingsbro folkhögskola

Miljönytt - Vi måste byta livsstil för klimatets skull

Graf över CO2-utsläppens förändring över tid. Källa: SMHI. http://bit.ly/2yTzIFK

Miljönytt Nr 8 November 2017 (PDF, 274 KB, öppas i nytt fönster)

"Vi måste byta livsstil för klimatets skull"

Uttalandet kommer från Sveriges klimatminister Isabella Lövin. I en intervju i Svenska Dagbladet säger hon att det är politikens uppgift att underlätta en hållbar livsstil, även om individen naturligtvis också har ett ansvar. Isabella Lövin är en av omkring 20 000 deltagare vid det stora klimatmötet COP23 som de senaste veckorna pågått i Bonn i Tyskland. Deltagarna kommer från alla de närmare 200 länder som undertecknat klimatkonventionen, det så kallade Parisavtalet.

Vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 enades världens länder för första gången i historien om ett klimatavtal där länderna förbinder sig att bidra till att mängden växthusgaser minskar. Enligt Parisavtalet ska den globala uppvärmningen begränsas till klart under två grader. Det innebär att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste minska med 40 till 70 procent fram till 2050, och vara nere på noll vid nästa sekelskifte. Länderna ska också anta egna nationella mål och rapportera till FN hur det går.

Vid det nyss avslutade mötet i Tyskland har diskussionerna till stor del handlat om vad de olika länderna ska göra för att uppnå Parisavtalets mål, och hur rapporteringen ska ske. En annan viktig fråga har varit hur stödet till utvecklingsländernas klimatarbete ska utformas.

Många dystra siffror…

Tyvärr kan vi konstatera att varken politikerna eller medborgarna tagit tillräckligt stort ansvar för att minska den globala uppvärmningen. I slutet av oktober kom nya siffror från Statistiska centralbyrån som visar att de svenska utsläppen av växthusgaser har ökat med totalt 2,8 procent under andra kvartalet 2017, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ökningen beror främst på att utsläppen från utrikes sjöfart och från el-, gas- och värmeverk ökat. Utsläppen från tillverkningsindustrin och från personbilar har däremot minskat något.

Även globalt ökar utsläppen av växthusgaser, enligt en rapport som presenterades under klimatmötet. Efter tre år av oförändrade koldioxidutsläpp hoppades både forskare och politiker att utsläppskurvan planat ut och var på väg att vända nedåt. Den preliminära statistiken för 2017 visar dock en ökning på två procent. Huvudorsaken är de ökade utsläppen från Kina. Som en följd av industrialiseringen ökar de kinesiska utsläppen med 3,5 procent i år. Både Europa och USA fortsätter att minska sina utsläpp. Vi får dock inte glömma att räknat per person är utsläppen i USA mer än tre gånger så stora som i Kina!

World Meteorological Organization, WMO, rapporterade nyligen att halten koldioxid i atmosfären ökat rekordsnabbt under 2016. Under de senaste 800 000 åren har koldioxidhalten hållit sig under 280 ppm (parts per million, miljondelar). Efter industrialiseringen har halten ökat, först ganska långsamt, men framför allt efter andra världskriget har ökningen accelererat och den senaste noteringen är 403,3 ppm. Det senaste årets ökning är så kraftig att klimatforskare misstänker att naturens förmåga att ta omhand människans utsläpp nu är på väg att avta.

Den oron stöds av uppgifterna i en annan forskningsrapport om att regnskogarna inte längre klarar av att ta upp koldioxid ur luften, och på så sätt fungera som s.k. kolsänkor i naturen. Nu har så mycket regnskog huggits ner att skogarna släpper ut mer koldioxid än de tar upp. Allvarligast är läget i Amazonas.

Allvarliga hot mot människors hälsa

Enligt WMO kommer 2017 troligen att bli ett av de tre varmaste åren som har uppmätts, med 2015 och rekordåret 2016 som de andra två. I takt med att temperaturen stigit har också antalet väderrelaterade katastrofer ökat. Sedan sekelskiftet har de extrema väderhändelserna ökat med 46 procent. I år har temperaturer på över 50 grader uppmätts på flera ställen i Asien, och även i Spanien och i Kalifornien har det satts värmerekord. Flera mycket kraftiga orkaner har i rask följd dragit fram över Karibien och Atlanten och någon har nått ända fram till Irland. Allvarlig torka eller stora översvämningar har drabbat många människor i olika delar av världen. De extrema väderhändelserna leder till brist på rent vatten och näringsrik mat, ökad sjukdomsspridning och hemlöshet och utgör på så sätt ett allvarligt hälsohot. Under de senaste två åren har fler människor tvingats bort från sina hem på grund av väderrelaterade katastrofer än på grund av väpnade konflikter. Sammanlagt handlar det om fler än 40 miljoner människor.

"Vi måste öka takten i miljöarbetet"

Det är budskapet från forskarna till världens ledare på klimatmötet. I en rapport som de kallar "Tio vetenskapliga fakta man måste känna till" skriver de bland annat "Världen måste agera snabbare. Fler åtgärder krävs för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader. Om länder, företag och städer sätter upp mål för att halvera utsläppen varje årtionde, skulle världen ha en större chans att nå Parisöverenskommelsens mål". Johan Rockström, som är en av forskarna som ligger bakom rapporten, menar att alla kan bidra i arbetet med att gå över till en fossilfri ekonomi. "Som individ finns det mycket man kan göra – halvera sitt bilberoende, halvera sitt flygresande, halvera mängden mat man slänger och dubblera sitt resande med kollektivtrafik", säger han.

Vi ökar också takten...

Våra miljöambassadörer har haft ett första möte och börjat jobba med några olika projekt. På onsdag eftermiddag åker de till Örebro för att se filmen ”En obekväm uppföljare”. Uppföljare till ”En obekväm sanning”, filmen från 2006 som för många blev en väckarklocka genom att den satte fokus på klimatförändringarna. Bakom båda filmerna ligger USA:s tidigare vicepresident Al Gore. Den nya filmen hade premiär i fredags och rekommenderas till alla! I Örebro visas den måndag, tisdag och onsdag den här veckan.

 

Länkar:

Johan Rockström: Omställningen liknar en revolution, Sveriges Radio 2017-11-14 (2:14)

 

Unga på fem kontinenter om klimatet, Sveriges Radio 2017-11-14 (9:05)

 

Klimatet – en rättvisefråga (1:50): 

 

 

Klimatfällan (5:40):

 

 

Källor: