Logo Fellingsbro folkhögskola

Förlängd ansökningstid till VT22

Grodd i jord i motljus.

Ansökningstiden för de kurser som har antagning till vårterminen går ut den 1 december. Men ansökningstiden förlängs för Svenska som andraspråk och Allmän kurs STS.

Imorgon den 1 december går ansökningstiden till kurser med antagning på vårterminen ut. Men ansökningstiden förlängs till den 10 januari för två kurser, nämligen:

Svenska som andraspråk (Fellingsbro)

 Svenska som andraspråk får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Ett fåtal platser finns.

Allmän kurs - svenskt teckenspråk (Örebro)

Allmän kurs - svenskt teckenspråk riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.

Uppdatering: Ansökan till Allmän kurs - svenskt teckenspråk är nu stängd då alla platser är fyllda.