Logo Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola deltar på MR-dagarna i Örebro Teckenspråk

Den 20-25 oktober är det dags för Mänskliga rättighetsdagar i Örebro. Fellingsbro folkhögskola är med även i år. Den 22 oktober står vi värd för evenemanget Språk, kommunikation och funktionsvariation - Vad kan folkhögskolan bidra med? i våra egna lokaler på Klerkgatan i Örebro.

Fellingsbro folkhögskola har länge profilerat sig inom funktionsvariation och språk. Utgångspunkten är synen att alla människor ska ges samma möjlighet till självförverkligande, oavsett om man har en funktionsvariation eller ett annat språk än majoritetssamhället. Denna syn genomsyrar följaktligen kursutbudet på Fellingsbro folkhögskola. På enheten i Örebro finns Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning, Friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada, Teckenspråkskurs, Syntolksutbildning och Allmän kurs på teckenspråk.

Språk, kommunikation och funktionsvariation

Under Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro bjuder vi in till workshops och samtal om språk, kommunikation och funktionsvariation ur ett MR-perspektiv. Det kommer att handla om delaktighet, om inkludering och om rätten till en röst. Detta äger rum den 22 oktober kl. 16-19 i våra lokaler på Klerkgatan 16 i Örebro.

Program

16.10-16.40 & 16.55-17.25 Parallella seminarier

  • Sal A: Hur ter sig livet efter en hjärnskada? - John Karlsson
  • Sal Brita Bergman: Leva med dövblindhet - Linda Eriksson

17.25-17.50 Pausmingel

  • Torget: Tilltugg, dryck och syntolkad film

17.50-18.50 Rätten till en röst

  • Sal Lars Kruth & Torget: Du går in i ett rum och inser att du inte kan kommunicera med personerna där. Hur löser du situationen? En liten dos mod, ett nyfiket intresse och ”verktygen” på Torget leder dig rätt. 

Varmt välkomna!

Vi kommer även att finnas på plats under invigningen av Mänskliga rättighetsdagarna på Våghustorget den 20 oktober, med start kl. 13.00.