Logo Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola beviljas statsbidrag för tolkutbildning

Studerande och personal på Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat vilka tolkutbildningar som beviljas statsbidrag med start under 2017 och tolkutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola är en av tre folkhögskolor som godkänts. - Vi är otroligt glada för detta besked. Detta är ett kvitto på det stora engagemanget och det kvalificerade arbete som utförs av alla på utbildningen, säger Helena Sikh, enhetschef på Fellingsbro folkhögskola i Örebro där Tolkutbildningen bedrivs.

Enligt myndighetens bedömning har samtliga inkomna ansökningar uppfyllt kraven och de grundläggande förutsättningarna som anges i förordningen om tolkutbildningar. Men de utbildningar som har beviljats uppfyller i högre grad förordningens krav på hög kvalitet.

Thomas Persson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan, säger att de godkända folkhögskolorna ”har goda förutsättningar att framöver försörja samhället med tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Ytterst är tillgången på kompetenta tolkar en fråga om demokrati.”

7 utbildare blir 3

Myndigheten för yrkeshögskolan har haft i uppdrag av regeringen att se över antalet utbildare av teckenspråks- och dövblindtolkar, samt av skrivtolkar. När uppdraget redovisades till Regeringskansliet i april 2016 föreslogs att dagens sju utbildare ska bli tre fr.o.m. höstterminen 2017. Dessa tre utbildare ska tillsammans ha 75 deltagarplatser.

I ansökningsomgången hade Myndigheten för yrkeshögskolan som syfte att de folkhögskolor som får bedriva utbildningar ska kunna ha kvar en högre volym av antal studerande och även ha en god tillgång till kvalificerade teckenspråks- och tolklärare.

De beviljade utbildningarna är:

Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser vid Fellingsbro folkhögskola, Örebro.

Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser vid Västanvik folkhögskola, Leksand.

Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser vid Södertörns folkhögskola, Stockholm,

Skrivtolkutbildning, 15 platser vid Södertörns folkhögskola, Stockholm.