Logo Fellingsbro folkhögskola

Ett yrke som gör skillnad i människors liv

Teckenspråksundervisning på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen, Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Funderar du på vad du ska göra i höst? Skulle du vilja studera men har inte hittat utbildningen som känns rätt för just dig? Gillar du språk och kommunikation? Vill du ha ett varierande yrkesliv där din insats verkligen har betydelse i människors liv? Kolla in vår yrkesutbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk – sista ansökningsdag är 13 augusti!

Teckenspråkstolk

Som teckenspråkstolk är det du som gör det möjligt för döva eller hörselskadade och hörande att kommunicera med varandra. Du tolkar simultant mellan teckenspråk och tal och behöver behärska båda språken fullt ut. Ditt arbete är väldigt varierande och stimulerande. Du arbetar med människor och ingen dag är den andra lik. Ena dagen kanske du tolkar inför massor av deltagare på en konferens, för att nästa dag tolka mellan läkare och patient på ett sjukhusbesök.

Du som teckenspråkstolk behövs på alla platser där människor möts och kommunicerar med varandra, till exempel i samtal med myndigheter, i kulturlivet och på arbetsplatser. För att fungera som teckenspråkstolk behöver du vara intresserad av språk och människor, vara flexibel samt ha fullgod syn och hörsel.

Dövblindtolk

I ditt yrke som dövblindtolk möjliggör du kommunikation mellan personer med dövblindhet och andra. Du kan använda dig av taktilt teckenspråk och du beskriver bland annat för brukaren vad som sägs, hur det sägs, hur omgivningen ser ut och vad som händer. Ledsagning brukar också ingå.

Du är en viktig del som behövs på alla platser där människor möts, vare sig det gäller under ett biobesök, i en domstol eller i kontakt med myndigheter. Det är ett varierande och berikande yrke som ställer krav på god simultankapacitet och inlevelseförmåga.

För att fungera som dövblindtolk bör du vara intresserad av människor, vara tålmodig samt ha fullgod syn och hörsel.

Läs mer om och ansök till Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola i Örebro