Logo Fellingsbro folkhögskola

Beslut: Fellingsbro folkhögskola byggs ut

Verksamheten på Fellingsbro folkhögskola har de senaste åren vuxit med nya kurser. Det är på många sätt glädjande, men när deltagare och skolpersonal blivit fler har också trängseln i lokalerna ökat. För att komma till rätta med detta beslutade Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd den 22 maj om till- och ombyggnad av skolans verksamhet i Fellingsbro.

- Det har varit en lång process och det känns fantastiskt roligt att vi nu äntligen är i hamn! Vi är väldigt tacksamma för det här beslutet som innebär att vi kommer att kunna erbjuda en bättre studiemiljö för våra kursdeltagare. Många av våra kursdeltagare har behov av en lugn studiemiljö för att mäkta med sina studier. Dessutom kommer arbetsmiljön för våra medarbetare att förbättras avsevärt, säger Brita Nordqvist, tf. rektor på Fellingsbro folkhögskola.

I dagsläget fungerar bland annat matsalen som samlingssal, och det är en ordning som ofta medför krockar mellan olika aktiviteter. När till- och ombyggnaden är klar kommer skolan att ha en modern samlingssal där tillgängligheten står i fokus, vilket till stor del eliminerar problematiken med krockar.

- Det känns roligt att Fellingsbro folkhögskola nu kommer att få en flexibel samlingssal som dagligen kommer att användas av skolans deltagare och personal för lektioner och andra stora möten. Dessutom bygger vi omklädningsrum, fler klass- och grupprum samt ett större personalrum. Det här blir ett lyft för skolan, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

I nästa steg ska Regionfullmäktige fatta det slutgiltiga beslutet, detta enligt plan i juni i år. Därefter väntar upphandling och sedan genomförande. Projektet beräknas kosta cirka 35 miljoner kronor, men en mer exakt byggkostnad kan slås fast först efter att upphandlingen är gjord. Byggprojektet är planerat att genomföras 2020–2022.