Logo Fellingsbro folkhögskola

Antagningsprocessen sker på distans

Grafisk bild i grön ton med illustration av virus och dna. Bild av Pete Linforth från Pixabay.

Skolans ledning har fattat beslutet att i princip alla prova-på-kurser, antagningsintervjuer och andra moment som hör till antagningsprocessen kommer att ske på distans. Upplägget för hur det går till på enskilda kurser meddelas av personalen kursen i fråga.

Mot bakgrund av att smittspridningen fortfarande är hög så är det inte försvarbart att folk från olika delar av länet eller landet samlas på samma plats. Därför har ledningen på skolan beslutat att prova-på-kurser, antagningsintervjuer och annat som hör till antagningsprocessen ska ske på distans. Enstaka undantag kan förekomma, men det sker endast om distansalternativ inte är möjligt att genomföra.

Upplägget kan se olika ut beroende på vilken kurs man har sökt till. De som har sökt blir kontaktade av personalen på kursen i fråga och får därigenom reda på hur antagningsprocessen går till.