Logo Fellingsbro folkhögskola

Ansökningstiden förlängs för Tolkutbildningen

Teckenspråksundervisning på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen, Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Ansökningstiden för Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen har förlängts till och med 15 maj. Intervjudagarna för de ansökande som kallas äger rum som planerat den 20 eller 21 maj.

Information till de som har sökt eller ska söka till Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen:

Ansökningstiden till tolkutbildningen förlängs till och med den 15 maj. Intervjudagarna kommer att hållas som planerat den 20 eller 21 maj. Vilkendera dag det blir för dig som sökande framgår av kallelsen som skickas ut till alla behöriga sökande.

Läs mer och ansök till Teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen