Logo Fellingsbro folkhögskola

Ansökan öppen till vårterminen

Glad kursdeltagare sitter och skriver anteckningar vid ett bord.

Nu kan du ansöka till kurserna som har antagning till vårterminen - Allmän kurs, Allmän kurs på teckenspråk, Allmän kurs på distans, Svenska som andraspråk, Teckenspråk på distans och Friskvårdskursen. Sista ansökningsdag är 1 december.

Ansökan till kurserna som har antagning till vårterminen är nu öppen. Sista ansökningsdag är 1 december. Du kan söka till följande kurser:

Allmän kurs

  • Endast ett fåtal lediga platser finns. 
  • Just nu bedrivs Allmän kurs på distans.
  • Vi tillämpar löpande antagning under ansökningstiden som börjar den 31 oktober 2020.
  • Du som börjar Allmän kurs på vårterminen kan inte söka in till universitet/högskola till nästkommande vårtermin. Detta på grund av att sista kompletteringsdag till universitet/högskolor infaller innan du får intyget på att du fullgjort ett års studier på Allmän kurs.

Allmän kurs på distans

  • Endast ett fåtal lediga platser finns.

Allmän kurs på teckenspråk

  • Lediga platser finns. Sista ansökningsdag 31 januari.

Svenska som andraspråk

  • Några lediga platser finns.

Teckenspråk på distans

  • Du söker till nivå 2 eller nivå 4.

Friskvårdskursen

  • Löpande antagning.