Logo Fellingsbro folkhögskola

Uppdragsutbildningar och samverkanskurser

Entré Fellingsbro folkhögskola.

Kontakt

Profilbild Torkel Freed

Torkel Freed
Mejl
076-695 08 09

Fellingsbro folkhögskola anordnar, utöver det ordinarie kursutbudet med allmän kurs, profilkurser och yrkesutbildningar, även uppdragsutbildningar och samverkanskurser.

Uppdragsutbildningar

Fellingsbro folkhögskola anordnar flera uppdragsutbildningar, däribland Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och SMF på svenskt teckenspråk. Andra uppdragsutbildningar som vi anordnar är kurser i svenskt teckenspråk och kurser för yrkesverksamma tolkar.

Samverkanskurser

Fellingsbro folkhögskola kan även anordna samverkanskurser tillsammans med andra organisationer. Dessa kurser varierar i omfattning, vanligtvis mellan 1-5 dagar och kan även genomföras sommartid. Vi har tidigare samverkat med bl.a. ABF, PRO och SPF. Program för kursen tas fram gemensamt med organisationen.