Logo Fellingsbro folkhögskola

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Teckenspråk

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 20

Kurslängd: 4 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 23/24:

Hösttermin: 16/8-19/12 2023

Vårtermin: 8/1-7/6 2024

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 13 (4 dagar).

Kurstider läsåret 22/23:

Hösttermin: 15/8-16/12 2022

Vårtermin: 9/1-9/6 2023

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 14 (4 dagar).

Antagningsvillkor:

Minimiålder 18 år. Grundläggande be­hörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervju­dagar med praktiska och teoretiska tester.

För antagning krävs inga förkunska­per i svenskt teckenspråk. För dig med goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk finns möjlighet till en för­kortad studiegång. Mer information skickas till dem som kallas till intervju.

Studiestödsberättigad: Ja, eftergymnasial nivå (B1).

Kostnader: 1 000 kr/läsår för fika och material. Samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan:

Ny sista ansökningsdag till HT 2022 är 5 augusti.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg

OBS! Ansökningar som kommer in vecka 24-30 behandlas vecka 31.

Ansvarig skolledare:

Patrik Bergman

Kontakt

Profilbild Ulrika Nylén Törnström

Ulrika Nylén Törnström
Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Linda Schalén

Linda Schalén
Mejl
019-602 82 06

Är du intresserad av språk och vill arbeta med människor? Då kan Teckenspråkstolk- och dövblindtolk vara rätt val för dig. Det är lätt att få jobb och arbetet är varierande.

Vad leder tolkutbildningen till?

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och döv­blindtolk.

Kursinnehåll - Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Under termin 1-4 får du grundläggan­de utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveck­ling. På schemat finns dessutom svens­ka, samhällskunskap, psykologi samt dövstudier.

Under termin 5-8 får du utbildning i tolkning, svenskt teckenspråk, svenska, psykologi, samhällskunskap och engel­ska.

Praktik på tolkcentraler eller tolkbolag

Dessutom ingår sammanhängan­de praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i Sverige, men även möjlighet till extra praktiktillfällen i samarbete med lokala aktörer såsom föreningar, skolor och myndigheter under de sista fyra terminerna.

Under alla terminer ingår kontinuerlig röstträning.

 

 

 

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning - kursblad läsår 23/24 (PDF 860 Kb)