Logo Fellingsbro folkhögskola

Syntolksutbildning

Syntolksutbildning, Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Distanskurs

Antal platser: 10

Kurslängd: 1 läsår

Studietakt: 50 %

Kurstider 21/22:

Hösttermin: 16/8-17/12 2021

Vårtermin: 10/1-20/5 2022

Kurstider 20/21:

Hösttermin 17/8-18/12 2020

Vårtermin 11/1-21/5 2021

Antagningsvillkor:

Minimiålder 18 år. Gymnasiekompe­tens eller motsvarande. Goda kunska­per i det svenska språket. Fullgod hör­sel och syn. Deltagande på intervjudag. Egen dator med hörlurar och möjlighet att spela upp dvd samt en god bred­bandsuppkoppling. Finns inte uppspel­ningsfunktion i datorn behöver man lösa det på något annat sätt för att kunna använda vårt läromaterial.

Studiestödsberättigad: Ja, eftergymnasial nivå (B1).

Kostnader: Upp till 1 000 kr/läsår för material och biljetter.

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2021 är 1 maj. Ansökan öppnas 15 februari 2021.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Personligt brev, gärna med foto  
  • Gymnasiebetyg eller motsvarande

Ansvarig skolledare:

Michael Karlsson

Kontakt

Profilbild Lotta Lagerman

Lotta Lagerman
Mejl
070-202 35 54

Till ansökan Blogg

Syntolken målar med ord upp de bilder som personer med synnedsättning annars går miste om under till exempel ett biobesök. På vår ettåriga syntolksutbildning får du träna på alla moment en syntolk behöver bemästra.

Vad kan jag arbeta med som syntolk?

Utbildningen ger kompetens för att ar­beta som syntolk för personer med synnedsättning i kulturella samman­hang, främst film och teater, men även inom konst och i andra visuella sam­manhang.

Syntolksutbildningens kursinnehåll

Du får träna på att skriva syntolksmanus och att syntolka live bl.a. film, teater, dans, konst och musikal. Du kommer att ställas inför uppgifter som är roliga och utmanande och stundvis svåra, men lärarna och användarna som samarbetar med oss finns där för att lotsa dig och dina kurskamrater förbi de värsta grynnorna med tips och feedback.

Kursen inleds med att du får grundläggande utbild­ning i syntolkning och genomgång av lärplattformen Teams som vi kommer att använda under hela kursen. På schemat finns syntolkningsträning, ljudteknisk han­tering, film- och bildkunskap, livetolk­ning av film/teater i salong, inlevelseövningar/ledsagning samt möten med användare. Dessutom ingår besök på syncentraler och hos Synskadades riks­förbunds föreningar runt om i landet, företrädesvis på hemmaplan.

Syntolksutbildning - kursblad för utskrift (PDF 924 Kb)

 

 

Karta över utbildade syntolkar: