Logo Fellingsbro folkhögskola

Svenskt teckenspråk - distans Teckenspråk Lättläst

Man sitter framför dator på arbetsrum och för ett videosamtal på teckenspråk.

Utbildningsort: Distans, närträffar i Örebro

Antal platser: 12 per nivå

Kurslängd: Hösttermin 15 veckor, vårtermin 17 veckor.

Studietakt: 25 %

Kurstider läsåret 23/24:

Hösttermin: 16/8-19/12 2023

Vårtermin: 8/1-17/5 2024

Kurstider läsåret 22/23:

Hösttermin: 15/8-16/12 2022

Närträffar: 19 augusti, 23 september, 28 oktober och 9 december.

Vårtermin: 9/1-19/5 2023

Närträffar: 13 januari, 24 februari, 31 mars och 12 maj.

Studiestödsberättigad: Nej. För att få studiestöd krävs studier på minst 50 %.

Kostnader: Materialavgift om 125 kronor/termin. Resekostnader till närträffarna och merkostnader för teknisk utrustning bekostas av deltagarna.

Ansökan:

Sista ansökningsdag till VT 2023 är 1 december. Ansökan till VT öppnas 31 oktober 2022.

VT 2023: ansökan gäller nivå 2 och 4.

Sista ansökningsdag till HT 2023 är 1 maj, ansökan öppnas 15 februari 2023.

HT 2023: ansökan gäller nivå 1 och 3.

Ansvarig skolledare:

Patrik Bergman

Kontakt

Profilbild Johan Zimmermann

Johan Zimmermann
Mejl
0581-891 00 (växel)

Till ansökan

Distanskurser i fyra nivåer för dig som vill lära dig eller utveckla ditt teckenspråk samtidigt som du jobbar eller studerar annat.

Upplägg för Svenskt teckenspråk - distans

Vi erbjuder fyra distanskurser på fyra olika nivåer med vardera fyra fysis­ka närträffar. Närträffarna omfattar 1 dag/månad. Du förväntas lägga ner ungefär fem timmar/vecka utöver ti­den för närträffarna.

Du har kontakt med din teckenspråkslärare varje vecka via e-post, livechat och Teams. Du förväntas ha en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Mer information om tekni­ken och program/plattform får du när du blivit antagen.

Vem kan söka till distanskurserna i svenskt teckenspråk?

Kurserna riktar sig primärt till privatpersoner som vill lära sig eller utveckla sitt teckenspråk.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år.

  • Nivå 1: Inga förkunskaper.
  • Nivå 2: Kan handalfabetet, siffror, presentera sig själv och berätta om sin familj.
  • Nivå 3: Kan presentera sig, sin familj och sina intressen och föra ett enkelt samtal kring närmiljön.
  • Nivå 4: Klarar ett vardagligt samtal på svenskt teckenspråk och vill utveckla sin kommunikationsförmåga och öka sitt förråd av tecken.

Svenskt teckenspråk - distans - kursblad läsår 22/23 (PDF 749 Kb)

Svenskt teckenspråk - distans - kursblad läsår 23/24 (PDF 749 Kb)

Distans betyder att du läser kursen mest hemma

och inte på skolan.

Målgrupp – Vem kan gå kursen?

Kursen är för dig som vill lära dig teckenspråk

och för dig som vill bli bättre på teckenspråk.

 

Nivå 1: Du behöver inte kunna något teckenspråk.

 

Nivå 2: Du kan handalfabetet, siffror,

kan berätta om dig själv

och berätta om din familj.

 

Nivå 3. Du kan presentera dig själv

presentera din familj

berätta om dina intressen

och teckna om vad som händer runt omkring dig.

 

Nivå 4: Du kan redan teckna på teckenspråk

och vill bli bättre på att prata med andra på teckenspråk

och lära dig flera ord.

 

Syfte – Varför ska du gå kursen?

För att lära dig förstå och använda svenskt teckenspråk.

 

Kursinnehåll – Vad lär du dig på kursen?

Det finns en kurs på varje nivå – sammanlagt fyra kurser.

Varje kurs träffas 1 gång i månaden

sammanlagt fem gånger.

Varje träff är en dag.

Resten av tiden jobbar du hemma.

Du behöver jobba hemma ungefär 10 timmar i veckan.

 

Varje vecka har du kontakt

med din lärare.

Ni använder e-post, chatt och ett program som heter Office 365.

Du behöver ha en egen dator med webbkamera.

Du får mer information om dator och program

om du får veta att du ska gå kursen.

 

Vad kostar kursen?

Kursen kostar inget.

Du måste själv betala dina resor

när vi träffas

och det din tekniska utrustning kostar.

 

Hur många platser finns det?

Det finns 12 platser på varje nivå.