Logo Fellingsbro folkhögskola

Svenska som andraspråk Lättläst

Två kvinnor jobbar med uppgift tillsammans vid bord i klassrum.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 22 (2 grupper)

Kurslängd: 1-2 läsår

Studietakt: 100 %

Kurstider läsåret 23/24:

Hösttermin: 23/8-19/12 2023

Vårtermin: 8/1-17/5 2024

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov v 14 (4 dagar).

Kurstider läsåret 22/23:

Hösttermin: 22/8-16/12 2022

Vårtermin: 9/1-19/5 2023

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 15 (4 dagar).

Antagningsvillkor:

Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå.

Studiestödsberättigad: Ja, grundskolenivå (A1).

Kostnader: Upp till 600 kr/läsår beroende på vilka läroböcker du behöver köpa.

Ansökan:

Sista ansökningsdag till VT 2022 är 1 december. Ansökan öppnas 31 oktober 2021.

När du ansöker ska du skicka med:

  • Intyg från SFI med nivå

Ansvarig skolledare:

Mattias Ekström

Kontakt

Profilbild Anita Skoglund

Anita Skoglund
Mejl
072-141 89 70

Till ansökan

På kursen Svenska som andraspråk får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let. Du ska få möjlighet att växa som människa och se nya möjligheter i livet.

Vem kan söka till kursen Svenska som andraspråk?

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska.

Hur är undervisningen på Svenska som andraspråk?

På kursen får du arbeta i en liten grupp; prata, läsa, skriva och diskutera. Du får lära dig mycket om det svenska sam­hället samt arbeta med demokratifrå­gor.

Kursen är på heltid, 30 lektioner i veck­an. Lektionerna handlar om svenska och samhällsorientering, samt även vardagsekonomi, natur- och miljökun­skap, hälsa och fysisk aktivitet.

Vi åker på olika stu­diebesök och vi deltar på temadagar och andra aktiviteter tillsammans med deltagare på andra kurser på skolan.

Svenska som andraspråk - kursblad VT23 (PDF 1,16 Mb)

Svenska som andraspråk - kursblad läsår 23/24 (PDF 1,16 Mb)

 

Målgrupp – Vem kan gå kursen?

Du som har svenska som andraspråk

och vill träna mer på svenska språket.

 

Syfte – Varför ska du gå kursen?

För att bli bättre på att förstå, prata och skriva på svenska.

För att lära dig om det svenska samhället.

För att lära dig saker om dig själv och livet

så att du mår bra och kan leva ett bra liv.

 

Kursinnehåll – Vad lär du dig på kursen?

Du får arbeta i en liten grupp.

Du får prata, läsa och skriva på svenska.

Vi pratar om olika saker där du får säga

vad du tycker och tänker.

 

Du får lära dig om det svenska samhället.

Hur det är att leva i Sverige.

Vad det finns för regler

och om svensk kultur.

 

Du får också lära dig om demokrati.

Demokrati är ett sätt att styra ett land

där folket har valt de som ska styra landet.

Sverige är en demokrati.

 

Du får lära dig hur Sverige styrs

och hur du kan vara med och bestämma och påverka

 

Du får lära dig:

  • Svenska
  • Samhällskunskap
  • Vardagsekonomi
  • Natur och miljö
  • Hälsa och fysisk aktivitet

Vi gör studiebesök

där vi till exempel hälsar på

och ser hur det är på olika arbeten.

 

Vi har också aktiviteter på skolan

som alla ska vara med på.

 

Hur lång tid är kursen?

Du går kursen på heltid

det är 30 lektioner i veckan.

 

Vilka får gå kursen?

Du måste vara minst 18 år.

Du måste kunna svenska på SFI B-nivå.

 

Det finns 22 platser i två grupper.

 

Vad kostar kursen?

Ungefär 600 kronor kan olika böcker kosta.