Logo Fellingsbro folkhögskola

Rättstolksutbildning för teckenspråkstolkar

Sex kvinnor sittande vid bord i lektionssal med uppslagna böcker.

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 7 seminarier, 14 dagar över två terminer

Kurstid:

Hösten 2022: 14-15 oktober, 11-12 november och 9-10 december.
Våren 2023: 20-21 januari, 16-17 februari, 24-25 mars och 28-29 april.

Ansökan: Ansökan sker per mejl till Helena Sikh, se kontakt nedan. Sista ansökningsdag 15 september 2022. Vid fler sökande än antal platser prioriteras sökande med liknande utbildningsbakgrund samt geografisk placering.

Egenavgift: 4 100 kr plus moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga dagar samt stencilerat material)

 

Kontakt

Profilbild Helena Sikh

Helena Sikh
Mejl
019-602 82 05

Målgrupp

Teckenspråks- och dövblindtolkar, med av TÖI eller MYH godkänd grundutbildning, som har erfarenhet av eller har för avsikt att tolka inom rättsväsendet.

Kursens mål

  • Att ge fördjupade kunskaper i juridisk terminologi
  • Att tydliggöra tolkens roll i rätten
  • Att belysa de utmaningar en teckenspråkstolk kan möta både i rätten och i andra sammanhang inom rättsväsendet (gästföreläsare).

Kursen avser att ge teoretiska kunskaper som motsvarar den skriftliga delen av auktorisationsprovet i rättstolkning.

Kursinnehåll

Innehållet byggs upp stegvis efter en planerad progression, där fokus ligger på civilrätt, processrätt och straffrätt i nämnd ordning.

Det pedagogiska upplägget består av teoretiska genomgångar med diskussion i helgrupp och i mindre grupper, studiebesök i rätten samt gästföreläsare.

Kursen utvärderas formativt efter varje seminarium. Deltagarna uppmuntras att ge kontinuerlig feedback på varje moment. Kursen utvärderas skriftligt vid sista seminariet.

Kursens upplägg 

Kursen ges utspridd på två terminer med 7 seminarier under ett läsår. Tiderna för seminarierna är fredag 10.00-16.00 och lördag 8.30-15.00 med undantag av seminarium 5 som ges torsdag 8.30-16.00 och fredag 8.30-15.00. Deltagarna förväntas läsa anvisad litteratur inför seminarierna.

Kurslitteratur

  • Ulvås Mårtensson, B-M. & Fors, J., (2022). Juridik för tolkar. Läroverket i Småland: Gislaved.

OBS! Den nya upplagan 2022 förväntas ges ut först i augusti 2022. Boken går att beställa via formulär på www.tolklitteratur.se.

Kurslitteraturen bekostas av kursdeltagaren.

Kursledare

Erik Dahlberg

Utbildningsansvarig

Helena Sikh