Logo Fellingsbro folkhögskola

Handledarutbildning

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 10 dagar

Kurstid:

Vecka 3 - 18-21 januari 2022

Vecka 11 - 16-18 mars 2022

Vecka 19 - 18-20 maj 2022

Dag 1: 10.00-17.00, dag 2-4: 8.30-16.00 och dag 5: 8.30-15.00 (samma tider v3, v11 och v19, eller enligt överenskommelse)

Ansökan: Senast 26 november 2021 per mejl till Karin Bäckgren (se kontakt nedan). Ange adress och e-postadress till kursdeltagaren samt fakturaadress. Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

Kostnad: 3 000 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika, samt visst kursmaterial)

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Våren 2022 erbjuder Fellingsbro folkhögskola återigen den uppskattade handledarutbildningen i samarbete med Sandahl Partner. Utbildningen omfattar tio dagar fördelat på tre tillfällen. Utbildningen har tolv platser och vid behov görs ett urval baserat på geografisk spridning. Besked om deltagande ges senast en månad innan kursstart. Det är önskvärt att deltagaren handleder en studerande under utbildningens gång.

Vem kan söka till handledarutbildningen?

Utbildningen vänder sig till skrivtolkar och till teckenspråks- och dövblindtolkar som inte redan har en handledarutbildning och till de som har en äldre och/eller kortare handledarutbildning. De sökande ska ha av MYH eller TÖI godkänd tolkutbildning.

Vad är målet med handledarutbildningen?

  • att man som tolk ska tillägna sig kunskap om och i handledarskap med målet att känna sig trygg i handledarskapets grunder, förutsättningar och privilegier
  • att utveckla det personliga ledarskapet för att bättre se sitt arbete utifrån
  • att utveckla kunskapen om kommunikation och lärandeprocesser, vilka i sin tur ger utrymme för reflektion och växande i handledarrollen
  • att få kunskap om och övning i olika former av coachning

Kursinnehåll

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori.

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, lärare/beteendevetare och diplomerad inom handledning/coachning/personligt ledarskap

Inbjudan till Handledarutbildning våren 2022 - Fellingsbro folkhögskola i Örebro (PDF, 258 kb)